Hovedlager

Fellesnummer: 23 03 96 40

mattis

Mattis Wakeham

Logistikksjef

Tlf: 41 38 55 23

MartinD

Martin Dybing

Lagermedarbeider

Tlf: 47 70 19 03

Torunn

Torunn Sneis

Teamleder

Tlf: 90 03 56 71

Adrian

Adrian Kvamme

Lagermedarbeider

Tlf: 40 08 93 36

kryzysztof-kozera

Krzystof Kozera

Lagermedarbeider

Tlf: 90 02 82 61