Innkjøp

Fellesnummer: 23 03 96 10

Martin3

Martin Ohlsson

Innkjøpssjef

Tlf: 98 43 91 10

marie-christin-ulsrod

Marie Christin Ulsrød

Innkjøper

Tlf: 99 23 40 04

Ferdinand

Ferdinand Storm Fausko

Innkjøper

Tlf: 90 10 16 74