Krav til dekk og kjettinger på tungbil

Kjører du et kjøretøy med tillatt totalvekt over 3 500 kilo må du ha med kjetting dersom du skal kjøre på veger med snø og is.

I perioden det er krav om 5 mm mønsterdybde, skal kjettinger være med, uavhengig av føreforholdene. Kjettingene må være tilpasset hjulene på kjøretøyet og til enhver tid gi kontakt mellom kjetting og veibane. De skal være laget av metall/stål, være egnet for føreforholdene og tåle påkjenningen.

Motorvogn med tillatt totalvekt over 3 500 kg, må ha med minst tre kjettinger

 • En tilpasset forhjul
 • To tilpasset drivhjul

Dette gjelder likevel ikke bobil med tillatt totalvekt mellom 3 500 kg og 7 500 kg.

Vogntog (motorvogn og tilhenger hvor begge kjøretøyene har tillatt totalvekt over 3 500 kg) må ha med minst sju kjettinger hvis motorvognen har tvillinghjul på drivakselen

 • En tilpasset motorvognenes forhjul
 • Fire tilpasset motorvognens drivhjul
 • To tilpasset tilhengerens hjul

Dersom motorvognen i et vogntog har enkle hjul på drivakselen, eller bruker dobbeltkjetting, skal det medbringes minst fem kjettinger. Dobbeltkjetting er kjetting som dekker begge hjulene i en tvillingmontering.

 • En tilpasset motorvognenes forhjul
 • To tilpasset motorvognens drivhjul
 • To tilpasset tilhengerens hjul

For motorvogn som er utstyrt med automatisk opererte kjettingslynger for drivhjulene, erstatter dette to kjettinger i de tilfellene motorvognen har tvillinghjul på drivakselen.

Fra 1. januar 2015 ble det krav til vinterdekk på alle aksler og hjul (både på løfteaksler og tvillinghjul) både på bil og tilhenger til bil som hver har tillatt totalvekt over 3 500 kg.

Vinterdekk

 • For bil og tilhenger til bil som hver har tillatt totalvekt over 3 500 kg er det påbudt med vinterdekk i perioden 15. november til 31. mars. Dette gjelder ikke bobil med tillatt totalvekt mellom 3 500 kg og 7 500 kg.
 • Vinterdekk kan være enten piggdekk eller såkalte friksjonsdekk uten pigger. De skal være spesielt merket med M+S, MS, M&S, M-S, «mud and snow», 3PMSF eller «3 peak mountain snowflake» og være særskilt fremstilt for vinterkjøring.
 • Hvis det ikke produseres vinterdekk til kjøretøyet ditt i en bestemt dimensjon kan du søke om dispensasjon fra kravet til vinterdekk.

Hva er et vinterdekk?

Hvis dekkprodusenten har merket dekk med: M+S, MS, M&S, M-S, «Mud and snow» og/eller 3PMSF eller «3 Peak mountain snowflake» (Alpesymbolet) og finns i STROlista, godtar vi at det er et vinterdekk. Les mer om godkjente vinterdekk på nettsidene til The Scandinavian Tire & Rim Organization (STRO).

Mønsterdybde

 • For kjøretøy med tillatt totalvekt over 3 500 kg (både motorvogn og henger) er det fra 16. oktober i Nordland, Troms og Finnmark, og fra 1. november i resten av landet, krav om dekk med minst 5 mm mønsterdybde.
 • Dette kravet gjelder fram til og med 30. april i Nordland, Troms og Finnmark og til og med første mandag etter 2.påskedag i resten av landet.
 • I samme periode er det krav om minst 3 mm mønsterdybde for bobil med tillatt totalvekt mellom 3 500 kg og 7 500 kg.
 • Utenom denne perioden er kravet minst 1,6 mm mønsterdybde.

Viktig

Kjøretøyet må ha vinterdekk med eller uten pigger, kjetting eller liknende utenfor periodene nevnt ovenfor, dersom det er nødvendig for å sikre tilstrekkelig veigrep i forhold til føret. Dersom det kan ventes snø- eller isdekke, skal kjetting medbringes uavhengig av når det er på året.

Sanksjoner

Gebyret for å kjøre med for lav mønsterdybde er 750 kr per dekk. Et liknende gebyr vil også innføres for manglende vinterdekk. Bruksforbud og anmeldelse vil være aktuelt ved alvorlige overtredelser.

Piggdekk

 • Piggdekk er kun tillatt brukt i perioden hvor det er påbudt å benytte dekk med 5 mm mønsterdybde, om ikke føreforholdene gjør det nødvendig.
 • Utstyres bil med tillatt totalvekt over 3500 kg med piggdekk, må det ha piggdekk på hjul som sitter på samme aksel. I tvillingmontering er det tilstrekkelig med piggdekk på ett av hjulene.

Tekst er hentet fra www.vegvesen.no – oppdatert 2 januar 2018.

Bildet er hentet og lånt fra siden til Norges Lastebileierforbund – www.lastebil.no