Truck & Trailer Industry AS – PERSONVERN- OG COOKIES ERKLÆRING

Oppdatert 5. oktober 2018

 1. GENERELT

Truck & Trailer Industry AS (heretter kalt TTI) er opptatt av personvernet til våre kunder og brukere av nettsidene. Vi arbeider systematisk for å sikre korrekt og sikker behandling av dine personopplysninger.

Denne erklæringen handler om behandlingen av personopplysninger som er innhentet og behandles av TTI for markedsføringsformål og ved bruk av nettsiden tti.no, nettbutikken webshop.tti.no og våre sosiale mediekanaler. Erklæringen inneholder informasjon du har krav på etter norsk personopplysningslov og GDPR artikkel 13 og 14 (inntatt i ny personopplysningslov av 15. juni 2018 nr. 38).

Truck & Trailer Industry AS v/Administrerende Direktør, organisasjonsnummer 914 921 716, Persveien 20, 0581 Oslo, er behandlingsansvarlig for behandlinger av personopplysninger som foretas av TTI.
Nettsiden www.tti.no kan lenke til nettsider som er eid og driftet av andre virksomheter.

Vi har ikke innsyn i og behandler ikke personopplysninger som samles inn på disse nettsidene, med mindre annet er spesifisert i denne erklæringen. TTI har heller ikke ansvar for verken innhold eller behandling av personopplysninger på andre nettsider.

Kontaktinformasjon:
Hvis du har spørsmål eller kommentarer til denne erklæringen eller hvordan vi behandler personopplysninger, kan du kontakte oss på e-post: mathisen@tti.no eller send brev til Truck & Trailer Industry AS, Postboks 121 Alnabru, 0614 Oslo.

 

 1. MARKEDSFØRING OG BRUK AV NETTSIDEN OG SOSIALE MEDIER

2.1 Formål og bruk
TTI samler inn og behandler personopplysninger for markedsføringsformål, via bruk av hjemmesiden tti.no, nettbutikken webshop.tti.no og via andre tjenester som for eksempel Facebook.

Det er frivillig for de som besøker nettsiden å oppgi personopplysninger i forbindelse med tjenester som å motta nyhetsbrev, melde seg på kurs, delta på konkurranser osv. Vår behandling av dine personopplysninger er derfor basert på ditt samtykke, jf. GDPR art. 6 nr. 1, om ikke annet grunnlag er angitt. Du kan på ethvert tidspunkt trekke tilbake ditt samtykke ved at du tar kontakt med TTI.

Vi vil bruke opplysningene om deg til noen av de følgende formålene:

 • Utsending av nyhetsbrev, informasjon om våre tjenester og annet eventuelt materiell eller markedsføring.
 • Gi deg informasjon og tilbud om kurs, tilbud, kampanjer, konkurranser og andre arrangementer.
 • For statistikk, aggregering og administrasjon av nettsidene og tjenestene. Denne informasjonen bruker vi til å administrere og forbedre nettsidene, se mer om webanalyse og cookies i punkt 2.3.

2.2 Hvilke opplysninger behandles?
Vi behandler både personlig identifiserbar informasjon, og ikke-personlig identifiserbar informasjon om deg. Personlig identifiserbar informasjon er opplysninger som identifiserer deg som enkeltperson, mens ikke-personlig identifiserbar informasjon ikke avslører din identitet. Vi lagrer ikke fødsel- og personnummer.

Vi kan samle inn og behandle følgende opplysninger via nettsiden:

 • Du kan abonnere på nyhetsbrev mv. slik at du mottar e-post fra tti.no om aktuelle nyheter, tilbud, informasjon om produkter fra tredjeparter, kurs mv. For at vi skal sende e-post til riktig abonnent, må du registrere e-postadresse.
 • Hvis du retter en henvendelse til TTI via nettsidene, vil relevante opplysninger kunne bli lagret, for eksempel navn og e-postadresse.
 • På tti.no kan du melde deg på kurs ved å oppgi fornavn, etternavn, firma, stilling, tlf og e-post.
 • Når du besøker tti.no registreres din IP-adresse. Vi knytter ikke denne opplysningen direkte til deg som bruker. Opplysningen bruker vi til å administrere og vedlikeholde sidene våre. Det gjør det mulig for oss å utarbeide stadig bedre og mer brukervennlige tilbud. Se mer om webanalyse og cookies nedenfor.

 

2.3 Webanalyse, sosiale medier og cookies
TTI bruker vanlige, kommersielt åpne digitale verktøy for webanalyse, slik som Google Analytics og Hotjar. Vi bruker løsningene for å samle anonyme opplysninger om brukerne av nettsiden slik at vi til enhver tid kan tilrettelegge for best mulig funksjonalitet og videreutvikle informasjonstilbudet.

Informasjonen hentes fra datamaskinens nettleser og kan omfatte IP-adresse, operativsystem, nettleserprogramvare (for eksempel ”Microsoft Internet Explorer”), skjermoppløsning, tidspunkt for besøk, hvilke sider på tti.no som besøkes, hva det ble klikket på i løpet av besøket og avsendernettside. TTI knytter ikke opplysningen om IP-adresse direkte til deg som bruker. Opplysningen anonymiseres og brukes ikke til annet enn analyseformål.

Sosiale medier
TTI har profilsider i følgende sosiale medier;

 

Profilene er opprettet i henhold til brukervilkårene hos de respektive kanalene. For å følge våre profiler kreves brukerkonto i hvert av de sosiale mediene, og ved å opprette konto og følge våre profiler godtar brukeren kanalens vilkår for bruk. TTI følger retningslinjer for kontoadministratorer og behandler personopplysninger i henhold til vilkår for behandling i den enkelte kanal.

Cookies
Tti.no og webshop.tti.no benytter cookies. Cookies er små informasjonkapsler som nettsiden lagrer på datamaskinen eller den mobile enheten din. Dette gjør at nettsiden blant annet kan huske handlingene eller preferansene dine over tid og for å vise mest mulig relevant innhold og annonsering til deg på tti.no og på andre sider. Tti.no bruker følgende cookies:

De fleste nettlesere aksepterer automatisk cookies. Forhåndsinnstilling i nettleser om at brukeren aksepterer cookies anses som et samtykke. Du kan alltid velge å ikke akseptere en cookie ved å endre datamaskinens innstillinger til å avvise cookie eller til at du må godkjenne en cookie, men dette kan begrense utvalget av funksjonene som er tilgjengelige. Innstillingen er å forstå som et samtykke dersom den er slik at brukeren uttrykker aksept for bruk av cookies. Dette gjelder også dersom nettleseren er forhåndsinnstilt for aksept.

For å lese mer om cookies, inkludert hvordan du kan reservere deg mot disse på datamaskinen din, se for eksempel: http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/

2.4 Lagring og oppbevaring
Vi behandler og lagrer personopplysninger kun så lenge det er nødvendig for det tiltenkte formålet eller for det som kreves i henhold til inngåtte avtaler og ikke utover lovens rammer. Vi sletter personopplysninger hvis du ikke lenger ønsker å benytte tjenesten eller ber oss om å slette opplysningene. For eksempel vil din e-post adresse som benyttes til utsending av nyhetsbrev slettes når du sier opp abonnementet, men også dersom vi får tilbakemelding om at den ikke er aktiv.

Fakturering
Kontaktopplysninger som er mottatt fra virksomhetskunder benyttes for å merke faktura som sendes til virksomheten dersom kunden ber om dette. For privatkunder, benyttes personens private postadresse eller annen oppgitt adresse for utsendelse av faktura. Behandlingsgrunnlaget er GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav f (interesseavveining) for virksomhetskunder og GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav b (nødvendige for å oppfylle avtalen med den registrerte) for privatkunder.

IT-drift og sikkerhet 
Personopplysninger i TTIs IT-systemer vil også kunne behandles av oss eller våre leverandører for å ivareta administrasjon, drift og sikkerhet i systemene. Behandlingsgrunnlaget er GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav f (interesseavveining) og rettslige forpliktelse til å ha tilfredsstillende informasjonssikkerhet, jf. GDPR artiklene 32 og 6 nr. 1 bokstav c.

Lagring og oppbevaring av regnskapsdokumenter
Regnskapslovgivning pålegger oss å lagre bestemte regnskapsdokumenter i et nærmere angitt tidsrom, som hovedregel 3,5 år eller 5 år.

 

 1. DATABEHANDLERE OG OVERFØRING AV OPPLYSNINGER TIL UTLANDET

For behandling av personopplysninger beskrevet ovenfor, har TTI inngått/kan inngå avtale med enkelte underleverandører som behandler personopplysninger på våre vegne (databehandlere).

Dette omfatter blant annet:

 • Leverandører av IT tjenester og systemer.
 • Leverandør(er) for hosting, utvikling og drift av nettside
 • Leverandør(er) av verktøy for webanalyse og retargeting

TTIs servere er per dags dato plassert i Norge, men vi eller våre leverandører kan bruke underleverandører i utlandet. Eventuell overføring av personopplysninger til land utenfor EØS er basert på lovlig grunnlag, for eksempel EUs standardavtaler.

 

 1. HVORDAN SIKRER VI OPPLYSNINGENE?

Vi vil bruke alle rimelige forsiktighetsregler for å påse at våre medarbeidere, databehandlere og tredjeparter som har tilgang til opplysninger, har tilstrekkelig informasjon for å sikre at de bare behandler personopplysninger i samsvar med denne erklæringen og våre forpliktelser etter lovgivningen.

 

 1. DINE RETTIGHETER

Alle registrerte personer har rett til informasjon om behandlinger av personopplysninger etter GDPR artikkel 13 og artikkel 14. TTI har gitt informasjonen i denne erklæringen.

Hvis TTI behandler personopplysninger om deg, har du, med visse forbehold, rett til:

 • å få bekreftelse på om personopplysninger om deg behandles, og – hvis det er tilfellet, innsyn i egne opplysninger og informasjon om behandlingen,
 • å få rettet uriktige eller ufullstendige opplysninger om deg,
 • på nærmere angitte vilkår i loven kan du be om at behandlingen begrenses eller protestere mot behandlingen,
 • å få opplysninger om deg slettet hvis lovens vilkår er oppfylt,

 

Dersom du ikke er fornøyd med vår behandling av personopplysninger, kan du klage til oss eller Datatilsynet.

 

 1. SAMTYKKE, LOVVALG OG VERNETING

Personvernerklæringen gjelder for alle våre kunder og for brukere av våre nettsider. Ved å bruke våre nettsider og ved å motta våre tjenester aksepterer du at personopplysninger kan behandles i samsvar med denne erklæringen. TTI er underlagt norsk lov. Du samtykker i at eventuelle tvister skal behandles av domstol i Oslo i samsvar med lovene i Norge, med mindre annet følger oppdragsbekreftelsen.

 

 1. ENDRINGER I ERKLÆRINGEN

Vi forbeholder oss retten til å endre eller oppdatere erklæringen. Alle endringer er gjeldene fra tidspunktet de legges ut, og vil omfatte informasjon samlet inn fra den datoen så vel som eksisterende informasjon.

Du kan finne ut når disse retningslinjene sist ble revidert ved å se “Sist oppdatert” øverst på denne siden.